איך העולם הפך להיות מקום הרבה יותר נחמד

הספר שהילדים הביאו אליי לקרא הערב; אף פעם לא ראיתי אותו בבית שלנו… אין לי מושג מאיפה זה הגיע לכאן… אבל הערב, קראתי אותו. היה דבר נחמד

איך העולם הפך להיות מקום הרבה יותר נחמד
ג’וסלין מויזס

פעם אחת, לפני הרבה זמן, היה עולם מלא בדברים לא נחמדים
ואז פתאום משום מקום הגיע דבר מאוד נחמד
הדבר המאוד נחמד היה תמיד מאוד נחמד, מכיון שזה הדבר היחיד שהוא ידע להיות
אבל בעולם הדברים הלא נחמדים, אף אחד לא יכול היה לזהות דבר נחמד
מכיון שהם מעולם לא ראו דבר נחמד
בכל פעם שהדבר הנחמד עשה משהו נחמד
כפי שדברים מאוד נחמדים עושים
הדברים הלא נחמדים לגלגו על הדבר הנחמד
וגרמו לו להרגיש מאוד עצוב
הדבר הנחמד היה מאוד בודד בעולם הדברים הלא נחמדים
ולכן הדבר המאוד נחמד התחיל לחפש מקום שבו הוא יוכל להיות דבר מאוד נחמד כפי שהיה
לפתע, הדבר המאוד נחמד מצא עצמו בשדה שהיה מלא של דברים לא נחמדים
הדברים הלא נחמדים מעולם לא תקנו מכיון שבעולם הלא הנחמד, שום דבר לא היה די נחמד לתקן שום דבר
בכל פעם שדבר לא נחמד נשבר, הוא נזרק בצורה לא נחמדה כמו אשפה
כאשר הדבר המאוד נחמד ראה את כל הדברים הלא נחמדים השבורים, הוא הרגיש מאוד עצוב
הדבר הנחמד מאוד אמר לעצמו
זה בכלל לא נחמד
ואז הדבר הנחמד התחיל לתקן את דברים הלא נחמדים שהיו שבורים
ואז, מכיון שהדבר המאוד נחמד תמיד עשה דברים
בצורה מאוד מאוד נחמדה
הדברים הלא נחמדים, לאחר שתקנו, הפכו להיות הרבה יותר נחמדים
הדברים היותר נחמדים המתקנים התחילחו לעזור
לדבר הנחמד מאוד לתקן את שאר הדברים הלא נחמדים שהיו שבורים, מכיון שהם הפכו בעצמם להיות דברים יותר נחמדים
אחד אחד, ולבסוף כל הדברים הלא נחמדים שהיו שבורים, הפכו לדברים הרבה יותר נחמדים
הדבר המאוד נחמד כבר לא היה בודד בעולם ובכל פעם שדברים נשברו, שכן כל דבר נשבר, במקום להזרק לאשפה הם תקנו
הוא הביט וראה שהעולם הפך להיות מקום הרבה יותר נחמד

On rocks, Arabs, talking it out, conflict, and more rocks.

This, an hour after listening to the recent This American Life podcast on the way home from work; the one titled, #570: The Night in Question, the one about the Rabin assassination and associated conspiracy theories.

“Listen, I want to talk to you about some stuff. Do your friends talk about Arabs in school?”

“[My teacher] does.”

“Really? When?”

“When we do [prayers] for the soldiers or people that are sick.”

“What does she say?”

“They throw rocks on us.”

“Do your friends ever call each other Arabs when playing, or say anything?”

“No, but today [friend] asked his ima if he is Arab.”

“He is not Arab… do you know that where I work sometimes Arabs come in to help fix things? And Abba used to work with an Arab guy. And lots of Arabs work around us. And they don’t throw rocks. Most Arabs don’t throw rocks.”

“More throw rocks or less throw rocks?”

“Way less throw rocks.”

“But why do some throw rocks?”

“Because they are angry.”

“But why are they angry?”

“Because sometimes Israelis or Jews make mistakes and do not-nice things to them, and sometimes they do mistakes or not-nice things to Israelis. But you know how we always say that when someone hits you, you should first try talking to them and not hit back? So here people aren’t talking, they are just hitting back.”

“Why aren’t they talking?”

“Sometimes it’s hard to know who to talk to.”

“How do they throw it? The rocks?”

“I guess regular…”

“Like this?” (pitches)

“Sure. I guess.”

“…what kind of rocks?”

“Uh, regular rocks I guess.”

“From the ground?”

“Sure.”

“Where does it happen?”

“Where Arabs and Jews live close to each other.”

“Are the rocks big or small?”

“I dunno. Honestly, I’ve never seen it happen. I haven’t ever been there when it happens… yet…”

He looked at me, kind of surprised. It was too late to take it back but it registered I could have been anywhere near involved with an Arab throwing a rock.

“…but that’s a good thing.”

He turned six and a half today.

So I knew it was time for bed when he next asked,

“…but so Ima, why is your shirt inside-out?”

 

 

It takes people to conflict.

In a total understatement, there’s been a lot going on in Israel lately. People say it’s the start of the third intifada (again), while other people call for the third intifada.

Stabbings, shootings, stonings, molotov cocktails. Lynch mobs.

And the beat plays on: the same media headlines, the same talkbacks, the same Facebook statuses. The same quotes from the same politicians. The same calls to action from the same leaders. The same nonaction after the same calls to action from the same leaders.

This, after coming off a week of ranting and raving that everything in America stays the same, that gun rage carries on, that no one cares. Obama’s post-Oregon shooting speech could be translated into Hebrew.

In dealing with frustration and anger that we find ourselves yet again in the midst of the ‘beginning of the third intifada, question mark’, I wonder aloud at this thought: why do people – people on the Jewish/Israeli side of the spectrum – continue to refer to the Palestinian and Israeli-Arab men and women and teenagers (if we call our 18 year old victims teens, then so are some of these) who commit acts of knife-wielding terror, animals?

What’s animalistic about making a conscious decision to make a fatal political statement about your life place/politics/anger/zeal? Animals don’t make those kinds of choices – people do. That’s what makes us people. The committers of these acts are people. Men and women. People who live a different reality to you, to us, to whoever. That doesn’t make them animals. It makes them people, in a very true way.

People shot point blank at mother and father driving with their children in the backseat. People stab other people in the middle of busy roads and outside office buildings. People throw stones – when did you last see an animal throwing stones?

People find guns and shoot them at other people who are not living the same reality as they are. People of all stripes – some of them share our reality and some don’t.

And so we are people too, even if we think other people don’t agree. We are people who make choices about how to handle and interpret and act on our reality. Everyone involved in this conflict is a person.

It takes people to choose to conflict. It takes people to choose to not conflict.

A day in the life

7:50 Find out about the breaking news from a friend on Whatsapp

8:05 Make sure to give huz and kid #3 a solid goodbye

8:10 Have sinking feeling about letting your kids go for the day

9:45 Pick up kid #2 for speech therapy, feel excited because it’s bonus kid time

10:45 Drop kid #2 off at gan again, sneak a tighter hug in before they open gate

12:20 Find out one of the men killed is your former workmate’s father

12:20-13:30 Wonder how to get through the day while waiting for funeral details

14:20 Get in your ride to the funeral

15:00-15:50 Congregate with other former colleagues, lament the day

15:50-16:50 Tehillim, eulogies, tears, cries, thoughts

17:00 Back to the office

19:40 Arrive home, kids #1 and #2 still awake in your bed, excited to see you

19:50 Cuddles, good nights, tuckings-in

20:00 Kid #1 is still asking questions, making comments, engaging you in conversation, tracing your glasses, wondering aloud, asking for you to stay and answer, pulling you in for a hug, caressing your face,

because he knows, he just knows.

What do Palestinians think this month? A public opinion poll

A friend of mine at Konrad Adenauer Stiftung in Jerusalem sent me these findings of a new Palestinian public opinion poll (conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research in the West Bank and the Gaza Strip, September 25-27, 2014). Coming a month after the end of the latest Gaza war, and a couple months after pondering what war life was like for Gazans, I thought it might be interesting for all of us to take a look:  

Quick summary – one month after the end of the Gaza War:

 • a drop is found in the level of satisfaction with war achievements, in support for Hamas and Ismail Haniyeh, and in support for an armed intifada;
 • but the public still favors Hamas’ “way” over negotiations,
 • and Hamas and Haniyeh are still more popular than Fatah and Mahmud Abbas

A note for anyone who is already revving to roll their eyes: I took a class in college on polls. A whole semester on polls. Which is basically to say how inaccurate, by their very nature, they mostly are. But that there are whole grains of truth. And we shouldn’t throw out information based on what we think ought to have come out from the survey.

Now on to some of the most interesting numbers:

 • Haniyeh would win a majority of votes if elections were held today; that said, don’t be surprised if it happens tomorrow. A majority of 69% wants elections to take place within few to six months from today.
 • I found this unexpected: 29% of the Palestinian public say people in the West Bank can criticize the authority in the West Bank without fear. By contrast, a larger percentage of 35% say people in the Gaza Strip can criticize the authorities in Gaza without fear.
 • Peace process: 53% support the two-state solution and 46% oppose it. A month ago, 49% supported it and 50% opposed it.

Nothing in the following list is surprising, in the sense that Gazans care more about their own lives than West Bank residents care about Gazans’ lives:

 • Percentage of satisfaction with war achievements compared to the human and material losses sustained by the Gaza Strip drops from 59% a month ago to 49% in this poll. 50% [overall] are currently dissatisfied with the achievements. In the Gaza Strip, 59% are dissatisfied with war achievements.  
 • Despite that, an overwhelming majority of 80% supports the launching of rockets from the Gaza Strip at Israel if the siege and blockade are not ended. Support for launching rockets drops in the Gaza Strip to 72%.
 • A majority of 57% believes that launching rockets from populated areas in the Gaza Strip is justified and 39% say it is unjustified. Among Gazans, belief that it is justified to launch rockets from populated areas drops to 48% while increasing in the West Bank to 62%.
 • And because life is eternally confusing, 57% believe that massive popular demonstrations could contribute to ending the Israeli occupation, while…
 • A larger majority of 81% favors Hamas way of resisting occupation.

And finally: Palestinians – they’re just like us! edition:

 • “Finally, findings show that a majority of the public has not heard about Abbas’ plan to seek a deadline for ending Israeli occupation and establishing a Palestinian state. A majority of those who have heard about it do support it despite the fact that a majority expects the plan to fail.”

There’re more info to check out in the original document. Go for it.

War time in Israel

It’s different this time. I guess it’s always different. It’s different this time because I don’t have enough fingers to count how many people I know, by first or second degree, who are called up, serving or waiting to serve in Gaza.

And whereas in the past I figured the odds were too out there, I guess this time… it’s all just too close to home.

I don’t have a lot to say. The heart is heavy, the stomach is lead. The beep beep beeeep of the hourly news is louder than before. The prime minister sounds different.

We’re meant to go about our day, otherwise the terrorists win, but that is a really unnatural sensation.

We smile, we softly laugh. Occasionally, we lift our heads at the sound of a phantom siren. We hug our kids even tighter in the evening. We hear explosions from 90 minutes away. We go to work in the morning.

We read the names of the dead sons and really, there is no sigh of relief when you don’t recognize the name.

Because even though it’s not your own friend or brother or cousin or coworker… it’s someone else’s.

 

What’s more complicated than kidnapped teens, baby heart surgery, and life in Israel?

Day 10.

My god. This country. What is more complicated than this goddamn country?

This is a news segment on Channel 10 [Hebrew] profiling a father of a Makor Chaim schoolmate of the two 16-year-old kidnapped boys. He is also Dr. Dudi Mishali, a 20-year Tel HaShomer baby heart surgeon. He opens the chests of infants to cure them of heart conditions.

He does this for any baby that comes through hospital doors. That includes Jewish babies, Israeli Arab babies, Palestinian Arab babies, refugee babies.

So the father of a schoolmate has to contend with the fact that he’s now operating on the 4 month old of Arab Hevron residents while his son’s schoolmates are likely being held captive – assumed alive – somewhere in the very same area.

The parents are terrified of what will be with their baby. The parents are… parents. Like Dudi. Like the three sets of parents waiting to hear the fate of their kidnapped children.

Of course he operates. Of course he goes about his business. Of course it tears him apart that this is the way he has to work right now.

Who – who – can look at a child and not save his life?

But he, and his wife, raise painful points, torturous questions.

This video is uncomfortable.

It’s kind of just life here at the worst of times.

Watch the video.

So that controversial Tzur Hadassah mikvah grand opening happened.

So many mixed feelings.

We moved here knowing there was no working mikva, and it may or may not get fixed one day. I’d say the same of most of the people who will end up using the now open-to-public-but-still-waiting-on-a-few-details Tzur Hadassah mikva. And it’s a pretty diverse but reasonable bunch – I’m guessing mostly traditional sephardi women, plenty of dati lights like myself, the dati leumis like much of my shul, and others.

It’s not half of Tzur Hadassah women. It might be a quarter. Very possibly less. I guess we’ll know more later on. But it’s a decent part of our so-called pluralistic community.

And apparently this fact is tearing us apart.

Let’s be honest – whether you believe it’s paranoia or fair concern, the bottom line of what’s causing the mikva drama is the perceived end-game – the mikva is one more (possibly the most powerful) step towards being able to advertise the NINE HUNDRED new units being built as ‘religious-friendly – – sukkot mirpeset-friendly – in a yishuv with dati kindergardens, dati schools, and a mikvah!’ #truestory

(Seriously. I mean, NINE HUNDRED UNITS – if you think – without religion as a factor – the yishuv won’t change in character from nearly doubling, you’re as naive as people who think ‘charediazation’ is not a thing. Shouldn’t we be complaining about nine hundred units as the bigger picture here?)

The end-game being that Tzur Hadassah goes the way of Beit Shemesh. Ramat Eshkol. And so many other once-moderate communities that are now predominantly or completely charedi.

It’s a valid fear, then, since we’ve seen/are seeing it happen. On the other hand, we do live here now, have certain needs, and it would be nice to live in peace in a truly pluralistic yishuv.

Do we pay in advance for a potential problem?

Or do all of us in Tzur Hadassah say, screw it, this is who we are – we accept one another in tolerance – we’re proud of our character – and we will stand strong to continue that way?

That’s what Matte Yehuda regional councilman Moshe Dadon said in his opening ceremony speech.

“I drive on shabbat. My wife drives on shabbat. But she goes to the mikvah.”

Why can’t that be an acceptable form of Jew? Why can’t we keep working to make the middle road the main road?