איך העולם הפך להיות מקום הרבה יותר נחמד

הספר שהילדים הביאו אליי לקרא הערב; אף פעם לא ראיתי אותו בבית שלנו… אין לי מושג מאיפה זה הגיע לכאן… אבל הערב, קראתי אותו. היה דבר נחמד איך העולם הפך להיות מקום הרבה יותר נחמד ג’וסלין מויזס פעם אחת, לפני הרבה זמן, היה עולם מלא בדברים לא נחמדים ואז פתאום משום מקום הגיע דבר מאוד... Continue Reading →

It takes people to conflict.

In a total understatement, there's been a lot going on in Israel lately. People say it's the start of the third intifada (again), while other people call for the third intifada. Stabbings, shootings, stonings, molotov cocktails. Lynch mobs. And the beat plays on: the same media headlines, the same talkbacks, the same Facebook statuses. The... Continue Reading →

A day in the life

7:50 Find out about the breaking news from a friend on Whatsapp 8:05 Make sure to give huz and kid #3 a solid goodbye 8:10 Have sinking feeling about letting your kids go for the day 9:45 Pick up kid #2 for speech therapy, feel excited because it's bonus kid time 10:45 Drop kid #2 off at gan... Continue Reading →

War time in Israel

It's different this time. I guess it's always different. It's different this time because I don't have enough fingers to count how many people I know, by first or second degree, who are called up, serving or waiting to serve in Gaza. And whereas in the past I figured the odds were too out there,... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑